Umowa jest szczególnie korzystna biorąc pod uwagę sytuację finansową rozgłośni, do której została doprowadzona w ciągu ostatnich lat – podkreśla likwidator Radia Kraków Marcin Pulit - Przypomnę, że Radio Kraków jest jedyną publiczną regionalną rozgłośnią, która w ostatnich latach ratowała płynność finansową pożyczką (w 2022 roku milion złotych pożyczone od Radia Kielce) czy kredytem zaciągniętym w minionym roku (w sumie wykorzystano 1 milion 179 tysięcy złotych). Radio Kraków było też jedyną spółką, która na koniec ubiegłego roku nie miała na koncie gotówki, mimo uruchomionego kredytu. Dzięki współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym Radio nie tylko uzyskuje znaczący przychód – jakże potrzebnej dziś Radiu gotówki – ale ma już  wypracowany spójny i sensowy plan wykorzystania tego najwyższej klasy instrumentu z korzyścią dla krakowian, słuchaczy, artystów i samego Radia Kraków. Wcześniej takiego planu nie było.

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne kupiło od Radia Kraków fortepian za kwotę 998 tysięcy złotych.
Dodatkowo Radio ma już zagwarantowane od zewnętrznych podmiotów wynagrodzenie za organizowane w Studiu im. Romany Bobrowskiej koncerty, transmisje i działania promocyjne na antenie, jak również będzie mogło korzystać z wpływów od sponsorów tych wydarzeń.

Jesienią do siedziby krakowskiej rozgłośni wróci drugi fortepian Steinway, będący własnością Radia Kraków, który teraz poddawany jest gruntownej renowacji.