Ogólnopolska Konferencja Tematyczna Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP – „Planowanie Architektury”

Planowanie Architektury – tak zatytułowana jest tegoroczna, X-ta jubileuszowa ogólnopolska konferencja tematyczna, organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. W tym roku problematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ich wpływu na rozwój obszarów miejskich, a także wybranych regulacji rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z tematów konferencji będzie również   koncepcja architektoniczna czyli baza projektu. Konferencja odbędzie się  w dniach 24-25 listopada w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju i adresowana jest do architektów, inżynierów, urbanistów, przedstawicieli organów administracji samorządowej i rządowej oraz do wszystkich grup zawodowych związanych z kształtowaniem środowiska życia.