W dniach 23-25 listopada 2023 roku w Krakowie odbędzie się V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju organizowana przez Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą z dziedziny psychologii klinicznej, szczególnie w kontekście pytania o to, co może zaproponować współczesna psychologia kliniczna, aby wesprzeć codzienną egzystencję współczesnego człowieka i jego dobrostan w świecie pełnym niepokoju, stresu oraz zagrożeń indywidualnych i powszechnych płynących ze zmian klimatu, wojny, ubóstwa, głodu, poszerzającego się uchodźstwa, czy szeroko pojętego zjawiska wykluczenia.

W ramach konferencji zaplanowano wykłady plenarne, warsztaty, sesje tematyczne, sesje posterowe, a także wręczenie Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej oraz Certyfikatów Superwizorów Psychologii Klinicznej. 

Partnerami konferencji zostali Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, natomiast patronat nad wydarzeniem objęli JM prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Komisja Psychologii PAN Oddział w Krakowie, czasopisma Health Psychology Report oraz Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Behaviour in Crisis Lab, Wydawnictwo UJ, Wydawnictwo PWN, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańskie Wydawdnictwo Psychologiczne, Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, Polska Agencja Prasowa, portal krakow.pl, Radio Kraków, a także Krakow Convention Bureau.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia https://konferencjakliniczna.uj.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/psychologiakliniczna.