Radio Kraków

uzależnienia

Pragną wolności, ale popadają w uzależnienia. Dlaczego młodzi ludzie tracą poczucie sensu?

Ochrona młodzieży przed uzależnieniami wymaga zaangażowanego podejścia. Ważne jest wsparcie emocjonalne, budowanie zdrowych nawyków oraz zaangażowanie społeczności, która otacza młodego człowieka. - Jednym z silnych czynników chroniących jest konstruktywna grupa rówieśnicza. Jeżeli w życiu młodego człowieka pojawia się stan, który można określić jako pustka, nuda, totalny brak sensu to próbą poradzenia sobie z tym problemem będzie sięgnięcie po środki chemiczne, poszukiwanie czegoś, co tę pustkę wypełni - mówią w rozmowie z Sylwią Paszkowską Tomasz Gubała (prezes Fundacji Archezja) i dr Roman Solecki (dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii).

Przeciwdziałanie przemocy domowej,uzależnieniom oraz ochrona zdrowia psychicznego

Konferencja szkoleniowa pt. „PREWENCYJNE DZIAŁANIA SŁUŻB W ZAKRESIE OCHRONY SPOŁECZEŃSTWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIENIOM ORAZ OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”. W konferencji uczestniczyło 145 osób - psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi, policjanci i strażnicy miejscy.

"Młodzi w sieci" - gra dobra nie tylko na wakacje

Uważa się, że największy problem z odłożeniem na dłużej smartfona mają nastolatkowie – badania pokazują, że nawet 37% młodych ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nich każdego dnia. Jeżeli widzicie Państwo niepokojące zachowanie waszych dzieci, jeżeli obawiacie się że mogą się zatracić w cyber-świecie, to już za chwilę mówić będziemy o znakomitej grze edukacyjnej „Młodzi w sieci”, która stworzona została przez praktyków pracy z młodzieżą – psychologa, pedagoga, animatora oraz nastolatkę. Katarzyna Pelc rozmawia z współautorami gry - dr Marcinem Rzegockim i ks. Józefem Partyką z Fundacji Auxilium.

III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych

6 czerwca br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II odbyła się III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych realizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zaproszenie do spotkania przyjęło ponad 150-ciu przedstawicieli małopolskich szkół: dyrektorzy, nauczyciele, profilaktycy, pedagodzy; instytucji zajmujących się pracą wychowawczo dydaktyczną z młodzieżą, pracowników administracji samorządowej. W gronie wystawców znalazły się m.in.: Gmina Jabłonka z programem „Kolorowa Profilaktyka” i Fundacja Auxilium z Tarnowa. Z przedstawicielami rozmawiała Katarzyna Pelc

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych 2023 roku.

Tematyka szkoleń obejmuje naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Dzieci i młodzież mogą dowiedzieć się m. in. jak stosować zachowania asertywne, jak radzić sobie ze stresem, jak osiągać cele życiowe oraz jak wyrażać emocje. Rodzice i nauczyciele mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji, komunikacji wspierającej rozwój oraz mogą poznać metody przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Szkolenia realizowane są nieodpłatnie, aktywnymi metodami.

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię