Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa zlikwidowano w 1994 roku, pięć lat po ustrojowych przemianach w naszym kraju, uznając, że spełniła swoją rolę. W 2001 roku zakończono przekazywanie nagrań polskiej sekcji RWE Archiwom Państwowym.