Sprawę bada policja. Jak mówi Gustaw Janas - rzecznik gorlickich mundurowych - o tym, że kłusownik pojawia się regularnie na tym terenie świadczy ilość szczątków zwierząt, które zostały znalezione. 
Były to kopyta i skóry dzikich zwierząt oraz ich wnętrzności. Komenda powiatowa policji prowadzi postępowanie z art. 52 punkt 2 prawa łowieckiego.
Artykuł ten mówi o nielegalnym posiadaniu tuszy lub trofeów dzikich zwierząt za co grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. 
Podobne przestępstwo zostało popełnione w ubiegłym roku, w sąsiedniej miejscowości Wapienne. Policjanci odkryli wtedy 11 trucheł dzikich zwierząt.