Pogotowie przeciwpowodziowe obwiązywało od minionego wtorku. Rzeka Soła w Oświęcimiu miała wówczas 410 cm. Stan ostrzegawczy wynosi tam 370 cm. W poniedziałek rano rzeka mierzyła 358 cm.

W zachodniej części Małopolski oraz na sąsiadującym z nią południu województwa śląskiego poziomy ostrzegawcze nigdzie nie są obecnie przekroczone. Utrzymują się stany wysokie. Tak jest między innymi na Sole i Wiśle, Żylicy, Białej, Koszarawie i Skawie.