Pod naporem śniegu gałęzie kosodrzewiny miejscami uniemożliwiają przejście, 'kładąc się' na szlaki. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim

- zakomunikował w piątek TPN.

W związku z krótkimi dniami, ze szlaku należy wrócić przed zmrokiem, a w plecaku warto mieć latarkę czołową.

TPN przypomniał, że lód na tatrzańskich stawach jest bardzo cienki i z łatwością może się załamać.

Na niżej położonych szlakach również zalega śnieg. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscami jest ślisko i występują oblodzenia.

Na szlaku pomiędzy Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką są uszkodzone poręcze mostków. Do czasu wymiany należy zachować szczególną ostrożność.

Na odcinku Psia Trawka - Rówień Waksmundzka jest również uszkodzony mostek - istnieje możliwość obejścia.