Prowadzimy rozmowy, żeby prace poszły szybciej. Myślę, że jak zostaną wykonane prace związane z nawierzchnią na ulicy Szkotnik to będziemy podejmowali próbę przywrócenia ruchu dwukierunkowego. Będzie to bliżej zakończenia inwestycji, ale listopad wydaje się możliwym terminem.

Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie dodaje, że na ulicy Szkotnik wykonano najważniejsze prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową kolektora kanalizacji deszczowej. Pod koniec września ma się rozpocząć układanie nawierzchni.