Nie może łączyć się z partiami politycznymi żadnymi zobowiązaniami. Partie polityczne powinny być partnerem samorządu, a nie zamiast samorządu. To stanowisko nie jest po to, aby podnosić swoją popularność, aby traktować je jako trampolinę do dalszych ambicji, często politycznych. Prezydent miasta to osoba, która działa cały swój czas, całą swoją aktywność zawodową skupia na Tarnowie
- deklaruje Rodak
Krzysztof Rodak nie planuje zatem ubiegać się o poparcie polityczne jakikolwiek ugrupowań,od kilku miesięcy jest członkiem think - tanku Inicjatywa Tarnowska, którego członkowie wspólnie pracują nad pomysłami na rozwój miasta. Rodak przyznaje, że jego celem jako prezydenta będzie dążenie do budowy trzeciego zjazdu z autostrady, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, chce tez dażyć do wybudowania dużego parkingu w centrum miasta i rozmawiać z gminami ościennymi w sprawie wspólnego transportu i gospodarki odpadami.   
Rodak uważa też, że prezydent powinien rozpocząć rozmowy z rządem w sprawie  doprowadzenie do zmiany podziału statystycznego województwa małopolskiego, tak by wydzielić część wschodnią województwa i włączyć ją do programu Polski Wschodniej. 
Krzysztof Rodak przez 28 lat był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w latach 90tych pełnił też funkcję wiceprezydenta miasta.