Przede wszystkim wybudowaliśmy kanalizację deszczową, dzięki czemu zyskujemy kolejny odcinek, około półkilometrowy, własnej kanalizacji deszczowej. Chciałem podkreślić, bo jest to niezwykle istotne, że celem tej kanalizacji jest też zapewnienie retencji wód opadowych. Tego co prawda uczestnicy ruchu drogowego nie widzą, ale jest to niezwykle istotny aspekt

- mów Michałek.

Także nowa nawierzchnia ulicy Szkotnik ma mieć większą trwałość, a po zachodniej stronie ulicy powstała ścieżka rowerowa oraz chodnik, a także komfortowe zatoki autobusowe. Modernizacja ulicy kosztowała prawie 12 milionów złotych, z czego prawie 4,5 miliona złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.