Już od wczesnego ranka swoim śpiewem informują nas, że już niedługo do okresu lęgowego. Słychać głosy sikorek, kowalika. Można zaobserwować już nadlatujące nurogęsi oraz gągoły. To wszystko świadczy o tym, że zbliżamy się do tego upragnionego przez obserwatorów przyrody czasu, jakim jest przedwiośnie, a później wiosna.

W lasach miejscami widać też rozkwitającą leszczynę.