Hosťom relácie je profesor Jaromír Krško, jazykovedec z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý v Rádiu Regina Banská Bystrica vedie reláciu „Čudnopis“, v ktorej vysvetľuje pôvod rôznych slovenských zemepisných názvov. Rozprávame sa o tom, čo všetko sa možno dozvedieť pri skúmaní pôvodu názvov miest, obcí či riek a nebudú chýbať ani jazykové zaujímavosti. Príjemné počúvanie!