Reportaże, oprócz kontekstu aktualnych bądź niedawnych wydarzeń (pandemia, kryzys emigracyjny, reżim w Białorusi) traktują również o odchodzącym już świecie zapisanym w pamięci starszych rozmówców i języku, jakim się posługują tzw. „prostym”. Autorka cytuje ich wypowiedzi dosłownie, zachowując koloryt językowy Sokólszczyzny .