Czy nie żyjemy obojętni na ich los? Czy danie pieniędzy na biednych jest wystarczającym zaangażowaniem, o którym przypomina Kościół? Dziś zapytamy o to tych, którzy na co dzień pracują z ubogimi  -  Joanna Malec ze Stowarzyszenia HANNA oraz siostrę Katarzyna Miela Albertynka