Projektowany węzeł w Jaworniku połączy w bezkolizyjny sposób zakopiankę z DW955 i miejscowością Polanka. Nad DK7 powstanie wiadukt, który po zachodniej stronie poprowadzi do nowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 955, a po wschodniej do ronda przy Strefie Aktywności Gospodarczej „Jawornik/Polanka”.

W lutym został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla węzła w Jaworniku. Po wydaniu decyzji rozpoczną się prace związane z przygotowaniem szczegółowego projektu budowlanego węzła.