Zainteresowane opracowaniem koncepcji firmy mogą składać swoje oferty do 3 października. Wykonawca na przygotowanie projektu będzie miał maksymalnie 32 miesiące.

Ruch samochodowy na drodze pod Tatry na odcinku z Nowego Targu do Szaflar stale rośnie. Między 2015 a 2021 r. ruch zwiększył się tu o 45 proc. - do ponad 22 tys. pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu zwiększył się ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc. - do 2,3 tys. pojazdów na dobę. Dodatkowe utrudnienia i korki na tej trasie tworzą się w sezonie turystycznym.

W 2024 r. planowane jest oddanie do ruchu kolejnego odcinka nowej, dwupasmowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie już drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dlatego, według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości dalszych odcinków DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem.

"Poprawa przepustowości drogi będzie przygotowywana w jej obecnym śladzie. Tam, gdzie będzie to możliwe, chcemy dobudować dodatkowe pasy ruchu. Planujemy rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie ok. 1200 metrów chodnika. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy będzie zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy"

– ogłosiła GDDKiA.

Ostatni odcinek drogi pod Tatry, z Szaflar do Zakopanego, jest już w fazie opracowywania koncepcji przebudowy. W styczniu GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego odcinka. Przewiduje się, że całość prac związanych z przygotowaniem przebudowy obu odcinków potrwa do 2028 r. Po tym terminie będzie już możliwe rozpoczęcie prac budowlanych trasy Nowy Targ - Zakopane.