Prezentację prac Jana Matejki, które chociaż znane historykom i historykom sztuki, pokazywane były niezwykle rzadko przygotowano w budynku głównym krakowskiej uczelni, przy pl. Matejki. Wystawa „Pod powiekami aniołów” potrwa do 22 kwietnia.

Kuratorzy wystawy Barbara Ciciora i Sylwester Rudnik ocenili, że wystawa zatytułowana „Pod powiekami aniołów” przedstawia znanego z monumentalnego malarstwa patrona Akademii Sztuk Pięknych z mniej znanej strony, która „może zachwycić a na pewno zastanowi i zaskoczy wielu, dla których biografia i twórczość Jana Matejki pozostaje wciąż inspirująca”.

Szczególnie interesujące – wskazali autorzy pokazu - może być spotkanie z zaprezentowanym po raz pierwszy, nieznanym dotąd publiczności, obrazem pt. „Studium całej figury chłopca” namalowanym przez osiemnastoletniego Jana Matejkę w 1856 roku.

Jak przypomniano, praca ta od momentu powstania do dnia dzisiejszego była dziedziczona i przekazywana wyłącznie w kręgu rodzin spokrewnionych z Matejkami. Nigdy nie była obiektem sprzedaży.

Pierwszym właścicielem obrazu, obdarowanym przez artystę, został Zygmunt Matejko (1829-1907), starszy brat Jana, niejednokrotnie jego model. Przez wiele lat Studium wraz z czterema innymi obrazami olejnymi Matejki, przechowywane było w Bieńczycach, posiadłości dzierżawionej przez Zygmunta. Po jego śmierci dzieło trafiło na ul. Karmelicką w Krakowie, do mieszkających tam córek: Wandy i Zofii.

„Obecna prezentacja przywraca pamięć bratanicom artysty, które, dotychczas pomijane w opracowaniach o jego rodzinie, są kluczowe dla wyjaśnienia późniejszych losów odkrytego dzieła” - zaznaczyli kuratorzy wystawy.

Wyjaśnili oni, że w okresie okupacji obraz znajdował się w jednym z pałaców na terenie Małopolski. Ostatecznie swoje miejsce znalazł w Warszawie. „Dzięki uprzejmości obecnych właścicieli możemy go podziwiać w gmachu krakowskiej uczelni (…). To jedyna okazja, by zobaczyć dzieło w Krakowie, gdyż później będzie eksponowane na Zamku Królewskim w Warszawie na wystawie Matejko nieznany” - zaznaczyli.

Prezentacji prac Matejki w Muzeum ASP towarzyszy publikacja „Pod powiekami aniołów”, zawierająca cztery opowieści dopełniające całości obrazu tego przedsięwzięcia.