„Dziękujemy bardzo za to Betlejemskie Światło Pokoju. Wyruszymy teraz z wielką sztafetą po Polsce i przekażemy je dalej z hasłem +Czyńmy Pokój+. Chcemy, zarówno my, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego jak i ci, którym zaniesiemy to Światło, aby na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, czym jest pokój i jak możemy go budować w swoich lokalnych społecznościach” – mówiła naczelnika ZHP hm. Martyna Kowacka.

„Dzieląc się Światłem ze swoimi bliskimi i lokalnymi społecznościami, pochylcie się nad znaczeniem pokoju i tym, jak możecie go razem budować w waszych małych ojczyznach. Podzielcie się tym symbolem braterstwa, pokoju i przyjaźni z każdym, kto chce go przyjąć” – dodała hm. Kowacka.

Na uroczystość do Zakopanego przyjechało 3 tys. harcerzy i harcerek, którzy ruszą do swoich miejscowości rozprowadzając Światło po całej Polsce. Zgodnie z tradycją, Betlejemskie Światło Pokoju trafi do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ale także do różnych organizacji, aby zapłonęło na wigilijnych stołach, stając się symbolem pokoju i braterstwa.

Harcerze przekażą również Betlejemskie Światło Pokoju organizacjom skautowym z krajów sąsiednich: Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Jak przekazała rzeczniczka ZHP Olga Jankuszew, tegoroczne hasło towarzyszące akcji "Czyńmy pokój" wpisuje się także w dziękczynienie rodziny harcerskiej w naszym kraju za ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerstwa polskiego.

"Bł. Frelichowski jako harcerz, kapłan niósł ludziom pokój poprzez harcerską służbę świadczenia dobra bliźniemu, poprzez poświęcenie własnego życia dla innych, dając w trudnych czasach wojny i niewoli w obozie koncentracyjnym w Dachau nadzieję tym, którzy cierpieli i żyli w nieustannym lęku" – przypomniała rzeczniczka.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.